•  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Terminál veřejné dopravy Chrudim Komentář Skrýt komentář 0/0

Terminál veřejné dopravy Chrudim

 

architekt:  Jiří Poláček
spolupráce na první fázi konceptu:  Václav Škarda
spolupráce: Šárka Tauchmanová, Marie Mejstříková, Michaela Taušová,  Jiří Mach
vegetační úpravy:  Marie Gelová, Štěpán Špoula
studie: 2013-2015, DUR- 5/2017, SP – 11/2017, PP – 02/2018, stavba 10/2019 – 10/2020.

 

Hlavním principem úprav řešených ploch je vytvoření nového náměstí mezi autobusovým nádražím a předprostorem vlakového nádraží, v těžišti území proti hlavní trase k historickému centru u Rooseveltovy ulice. Ve stávajícím stavu je v tomto místě odstav autobusů.

Tvarově je náměstí vymezeno křivkami hran předjezdu MHD a autobusového nádraží, které jsou symetrické. Symetrie – vymezení náměstí je dále definováno novou trojicí stromů v pozici ozrcadlené jako tři původní lípy před budovou nádraží. Charakter náměstí je vytvořen osazením kašny v přirozeném těžišti, vymezení je dotvořeno dvojicí půlkruhových dřevěných lavic. Lavice svoji částečně průzračnou formou z dřevěných hranolků vytváří obytné prostředí a ukotvují náměstí na volné ploše – svým tvarem, materiálem a barevností působí jako velké proutěné košíky – lidé by se zde měli cítit mezi autobusy ze všech stran bezpečně a pohodlně jako kotě v proutěném košíku.

Rozmístění prvků, kašny, stromníků a půlkruhových lavic je vytyčeno tak, aby nabízelo různá prostředí a možnosti využití.

Z vnějších pohledů se bude kašna uplatňovat jasným válcovým tvarem, strukturou kamene, proměnlivostí gejzíru. Důležitým momentem působení bude také zvuk vody. Ve středu kašny je navržena tryska s možností vytvářet různé podoby gejzíru. Hladina kašny se dynamicky pohybuje ve dvou úrovních – horní úroveň jen 30 mm od okraje a dolní 110 mm od okraje. Proměnlivost hladiny a gejzíru umožňuje velkou variabilitu nastavení scén kašny.  Vnitřek kašny je pojednán nápisy vážící se na založení Chrudimi. Informace ukryté uvnitř budou překvapením a také tajemstvím, které bude možné odkrýt jen ve vhodný okamžik.

Před budovu nádraží je doplněn portikus, který plní funkci přístřešku MHD. Portikus by mohl být novým symbolem tranzitního uzlu.

V rámci úprav bylo navrženo nové parkoviště na nákladovém nádraží, přesunut vjezd do nákladového nádraží, zvětšena plocha pro pěší, upravena plocha parkovišť, výsadba nových stromů, založena alej v ulici  aj…

foto JP, noční Balousovi, ve sněhu Aleš Prokopec