• Situace širší vztahy - s návrhem struktury zástavby

  •  

  •  

  •  

  • Hlavní výkres - s návrhem struktury zástavby

  • Návrh nové zástavby - princip regulace, schémata dispozic a řezů

  • Schéma prostřídání zástavby

Humpolec – Územní studie US 2,3 – U Kaštanu, Zahradní Komentář Skrýt komentář 0/0

Humpolec – Územní studie US 2,3 – U Kaštanu, Zahradní

 

Autoři:  architekti: Jiří Poláček, Marie Mejstříková, Michaela Taušová, krajinářské úpravy: Marie Gelová, doprava: Květoslav Syrový
Vizualizace: Jan Doubek
Projekt: 5 a 8/2017

 

Předmětem územní studie je řešení oblasti na severozápadním okraji města Humpolce vymezenou ulicemi Blanická a Pražská, středem území prochází ulice Zahradní. Řešené území je velice různorodé, pro účely návrhu je členěno na tyto lokality:

–          Transformace zahrádkářské kolonie, východní část – US 2
–          Transformace zahrádkářské kolonie, západní část – US 3
–          Nová zástavba severní strany
–          Úprava u stávající řadové zástavby Jiřická, U Kaštanu
–          Nová zahrádkářská kolonie a řešení veřejné zeleně na západní straně

Územní studie byla zaměřena na řešení veřejného prostoru s potenciálem transformace a rozvoje území na bydlení. V jednotlivých lokalitách jsou navrženy náměty na prostorovou regulaci budoucí zástavby.

Místo je v dobré vzdálenosti od centra a je svojí orientací na jižním svahu s výhledem na město velmi cenné. Snahou je dosažení co nejvyšší hustoty zástavby při zachování stávající atmosféry a přírodních kvalit místa.

Pro jednotlivé lokality v území bylo v návrhu hledáno specifické řešení.

Pro reálnost řešení je co nejvíce sledována stávající majetková struktura pozemků.

Návrh navazuje vzhledem ke své poloze na okraji města na atmosféru zahradních měst.