•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Mateřská škola na Marně – soutěž – 3. cena Komentář Skrýt komentář 0/0

Mateřská škola na Marně – soutěž – 3. cena

 

autor: ATELIER POLÁČEK
Jiří Poláček, Michaela Taušová
vizualizace: Michal Karbáč
projekt: 09/2018

 

Mateřská škola je navržena jako kompaktní stavba pro zachování co největší plochy zahrady. Program je rozvržen do tří nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V 1. NP a 2. NP jsou umístěny třídy školky, v ustupujícím 3. NP je umístěno administrativní zázemí. V 1.PP je situována kuchyně, technické zázemí a keramická pec.

Dům je na pozemku osazen do severozápadního rohu, pro zahradu je ponechána především východní a jižní strana pozemku. Většina zahrady je v hlavních pobytových časech prosluněna, a v průběhu dne nabízí různé atmosféry a intenzity světla a stínu.

Výtvarným i hmotovým řešením je sledována rozmanitost a komorní působení. Pro přívětivé vnější a vnitřní prostředí jsou používány přírodní materiály, které vytváří obytnou atmosféru a příjemně patinují.

Na fasádu jsou použity keramické pásky světlého odstínu, doplněny jsou dřevěnými okny v přírodním odstínu. Povrch pásků je možné provést s motivy oživujícími fasádu, např. písmeny, čísly, ikonkami. Otvory svým pulzováním na fasádě zjemňují působení geometrické hmoty. 2. NP je v zadní části obohaceno o arkýře, které vytvářejí přístřeší na úrovni zahrady. V přední části je do hmoty stavby integrována terasa s pergolou, propojená se zahradou točitým schodištěm se sochou stromu. Zahrada využívá stávající vzrostlé stromy.