•  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 • Axonometrie

 • Půdorys

 • Rozvinutý pohled a půdorysné schéma

 • Situace

Návštěvnické centrum v areálu průhonického parku a zámku Komentář Skrýt komentář 0/0

Návštěvnické centrum v areálu průhonického parku a zámku

 

Autor: ATELIER POLÁČEK – Jiří Poláček, Michaela Taušová, spolupráce: Adéla Vrbová
Grafika, ilustrace výstavní stěna: Ondřej Zámiš
Ilustrace podlaha návrh, realizace: Pavla Šťastná
Realizační firma: Atelier design MM s.r.o.
Adresa: Průhonice, Zámek 1, 252 43
Investor:  Botanický ústav AV ČR
Projekt: 8/2018-10/2019
Realizace: 10-12/2019
Fotografie: Radek Plíhal 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tomáš Rasl – Atelier Výtoň 1, 8, 9, 10, 11

 

Návštěvnické centrum je umístěno v části nazývané Malý zámek v prostorech bývalé kočárovny, u hlavní cesty do zámku a parku a je přístupné z Velkého nádvoří. Prostor byl rekonstruován v roce 2004, v rámci úprav byly z hlavního prostoru vyčleněny prostory zázemí a kanceláře na užší straně.

Park i zámek nabízí velké množství aktivit, návštěvníci, kteří přijíždění na prohlídku těchto výjimečných míst, nechtějí strávit dlouhý čas v uzavřené místnosti s velkým množstvím informací, z tohoto důvodu je řešením prostoru sledováno hlavně vytvoření příjemného místa se specifickou atmosférou, která by návštěvníky přilákala a dokázala je nenuceně chvíli zdržet a předat jim základní informace.

Magnetem by měl být 3D model parku s videomappingem (navazující etapa).

Veškeré další informace jsou obsaženy na výstavní dýhované stěně, plynule protažené od vstupní stěny podél vnitřních stěn. Organickým tvarováním výstavní stěny je vytvářen spojitý přehledný prostor bez koutů. Dýhovaná stěna, charakteru „indiánské mapy z březové kúry“ je nečekaným prvkem, jeho monumentální působení je vyváženo s jemně provedenými zobrazeními nepravidelně rozmístěnými na této přírodní struktuře. Volba přírodních materiálů souvisí s hlavním posláním Botanického ústavu a parkem.

Rozmístění informací na stěně je podřízeno hierarchii obsahu, v principu se jedná o „přírodní dřevěné“ webové stránky. Laserem vypálené neměnné informace – mapy, plány, herbářové položky, jsou doplňovány letáky a prosvěcovanou grafikou s aktuálními informacemi.

Mapa parku je doplněna kruhovými výřezy, které budou otvírány dle doby květenství rostlin. Kresba let dřeva byla určována dle tvaru jednotlivých částí i ve vzájemné návaznosti. Dřevo upravené přírodními oleji svojí vůní naplňuje celý prostor.

Na pravé straně je stěna řešena jako dvě posuvné desky, které kryjí dveře do zázemí. V případě využívání zázemí je možná stěny sesunout na střed mimo dveře.

Pro vyznění modelu parku i výstavní stěny je prostor ponechán dále prázdný, pouze u parapetů oken jsou přisazeny pulty sloužící k prezentaci tiskovin, jsou doplněny barovými židličkami.

Model je osazen na podstavci půdorysně tvarovaným nepravidelně dle obvodové hranice parku.

Podstavec modelu je řešen jako výtvarný objekt – imituje půdní profil.

Prostor bude ovlivněn světelnou atmosférou, kterou bude možné nastavit různě, ale pro uvažované promítání na 3D model je potřeba vytvořit přítmí. Z tohoto důvodu jsou informace na výstavní stěně uvažovány prosvěcované, aby i při malé intenzitě světla v místnosti byly čitelné. Čím méně bude v místnosti světla, tím více se budou zobrazení vyjevovat jako hvězdy na noční obloze. V různých světelných režimech by si měl prostor podržet komorní atmosféru. Režim stmívání světel bude nastaven ve vazbě na videomapping.

Hlavní prostor byl spojen dveřmi s přilehlým průchodem vedoucím z nádvoří na jižní stranu zámku a do parku. Možnost průchodu do průjezdu stávajícími dveřmi nebyla kvůli kontrolovatelnosti světla v prostoru využita, ale je umožněno malými průhledy nahlížet do prostoru. Do průchodu je přenášen i zvuk z výstavní místnosti.

Obnovená cementová stěrka podlahy v přírodní barevnosti byla doplněna o kresby rostlin.