•  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Revitalizace penzionu Menšík v Kroměříži Komentář Skrýt komentář 0/0

Revitalizace penzionu Menšík v Kroměříži

 

architekt: Jiří Poláček
spolupráce: Šárka Tauchmanová, Michaela Taušová

 

Dům je nemovitou kulturní památkou. Nejstarší stavební prvky jsou z období gotiky. V roce 1936 byl dům přestavěn ve funkcionalistickém stylu architektem Stanislavem Mlčochem.

Návrh úprav domu byl zpracován v rozsahu celkové rekonstrukce, nástavby, dvorní dostavby a obnovy funkcionalistické fasády. Na Etapu I (bez dvorní dostavby) bylo získáno stavební povolení. V rámci rekonstrukce původní části dochází k přeřešení prostor vstupu, odhalení renezančních kleneb, zkvalitnění prostor hlavního schodiště, osazení vertikální plošiny, úpravy dispozice původního domu, řešení nástavby na původní dům – místo chybějící střechy. Natočení  podélné fasády obnoveného dvorního křídla k jihu umožnilo navržení fotovoltaické fasády v technicistním stylu – přidána nová část domu odrážející současnost.
Během přípravy projektu byl zpracován ve spolupráci s NPÚ stavebně historický průzkum.

V roce 2017 byl zpracován prováděcí projekt obnovy funkcionalistické fasády.
V první etapě rekonstrukce byla provedena obnova funkcionalistické fasády, nahrazovala barokní fasádu, která byla vykloněna do ulice a byla v havarijním stavu. Jednalo se o navrácení černého obkladu, ostatních detailů a původní barevnosti. Určení původní podoby fasády bylo možné ze zachovaných původních plánů, fotografie (pravděpodobně z roku 1946), průzkumů zachovaných prvků. Černý Opaxit, kterým byl obložen parter a jehož byla výroba ukončena, musel být nahrazen jiným materiálem, který ho přijatelně nahradil. Zásadní bylo dosáhnout dostatečnou barevnost a zrcadlení. Výkladce bylo nutné provést jako repliky, mechanismus plátěných markýz a jejich kastlíky byly repasovány.
Z výkresů skutečného provedení z roku 1936 bylo zjištěno, že průvlak vynášející celou fasádu byl z „železobauxitového betonu“, průzkum tuto informaci potvrdil. Jediné možné řešení bylo provedení výměny průvlaku. Po vynesení celé fasády pomocnou konstrukcí a vybourání původního průvlaku výšky cca 1,5 m byl vložen nový ocelový průvlak. V rámci výměny průvlaku došlo i k opravě a ztužení krajních pilířů.