•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Venkovské stavení Mankovice Komentář Skrýt komentář 0/0

Venkovské stavení Mankovice

architekt: Jiří Poláček
spolupráce: Šárka Tauchmanová
vizualizace: Jan Doubek
studie:  5/2014, SP 4/2015, stavba: 5/2016 – 2020

 

Místo stavby je komplikované, nachází se v bezprostřední vzdálenosti od železnice, z druhé strany je nadzemní vedení vysokého napětí, je v ochranné vzdálenosti CHKO Poodří a v záplavové oblasti.

Zadáním investora bylo nahrazení původní usedlosti novostavbou – rodinný dům s hlavním obytným prostorem a ložnicí rodičů v přízemí, třemi pokoji v patře a dalším potřebným zázemím. Dům umístit výškově s ohledem na výšku záplavové vody.

Novostavba je navržena v podobném principu jako původní místní hospodářské usedlosti – formou uzavřeného dvorce, ale prostory dvorů nemají již funkci hospodářskou, ale převážně obytnou. Hlavní motivací návrhu je vytvořit příjemné – současné vnitřní  i vnější  prostory.

Dům je navržen na půdorysu L, který se skládá z patrové hlavní obytné části a přízemní části s doplňkovými prostory, včetně  vstupu.

Tvar domu je klasický volně vycházející z místních historických tradic. Chtěli jsme přirozeně doplnit krajinu a původní hodnotnou zástavbu. Velkorysost a hrdost starých, původních statků je obdivuhodná, rádi bychom se jí přiblížili. Použili jsme tradiční materiály, které jsou pro člověka příjemné, vytváří obytnou atmosféru, a mohou přirozeně stárnout.