Architektonický ATELIER POLÁČEK nabízí celou paletu tvůrčích činností – design, interiér, rekonstrukce, novostavby, urbanismus.

Návrhu věnujeme velkou péči, především při hledání kvality prostoru, atmosféry, materiálového řešení, souvislostí v širším kontextu.

Práce atelieru navazuje na činnost ATELIER K2, který byl autorskou spoluprací Jiřího Poláčka a Václava Škardy 1999-2013. Po ukončení spolupráce v roce 2013 architekti působili samostatně pod hlavičkou ATELIERU K2. V roce 2018 architekti založili vlastní ateliery.

Tým architektů a specialistů pod vedením Jiřího Poláčka zpracovává všechny fáze projektové dokumentace.

 

Ing. arch. Jiří Poláček (*1971, Praha)

autorizovaný architekt, Česká komora architektů – číslo autorizace 3007

  • 1997 ČVUT FA
  • 1998 „AA Lábus“ a „RUA“
  • 1999 -2013 ATELIER K2
  • 2013-2018 samostatná činnost v rámci ATELIERU K2
  • 2018  ATELIER POLÁČEK